Category Archives: Kiến thức nguồn nước

Nước nhiễm sắt, nước nhiễm phèn và tác hại khó lường

Nước nhiễm sắt, nước nhiễm phèn tác tác hại khó lường đến với sức khỏe của mọi người Nước nhiễm sắt hay nhiễm phèn theo cách gọi của một vài nơi là hiện tượng nước nhiễm phải sắt 2+ ( Fe 2+).Nguồn nước nhiễm sắt khi tiếp xúc với không khí thì sắt 2 (Fe2+)…

Khuẩn Coliform là gì ? Ảnh hưởng của chỉ số coliform với sức khỏe.

Khuẩn Coliform là gì ? Ảnh hưởng của chỉ số coliform với sức khỏe. Khuẩn coliform là một trong những chỉ số sinh vật được lưu ý trong các chỉ số nước sạch. Vậy colifrom là gì , số lượng coliform trong nước có ảnh hưởng gì? trong 99 chỉ số về nước sạch thì…