Category Archives: Vật liệu lọc nước

Muối hoàn nguyên là gì ? tác dụng của muối hoàn nguyên trong sinh hoạt.

Muối hoàn nguyên là gì? Hoàn nguyên là thuật ngữ để phản ánh việc khiến một vật, trở về trạng thái bình thường. Trong hóa học, hoàn nguyên là quá trình lấy oxi của 1 chất nhất định hoặc để chỉ quá trình chất đó kết hợp với hidro. Theo nghĩa khác, hoàn nguyên là…