Than hoạt tính Anthracite vật liệu lọc nước công nghiệp dân sinh

Liên hệ

Kích thước  hạt: 0.8-1.2 mm; 1.2 – 2.4 mm và các kích thước khác

Dung trọng:  700-800 kg/m3 (tùy theo kích thước)

Độ xốp  : lớn hơn 50%

Thành phần hóa học cơ bản:  cacbon 92%

Dạng hạt màu đen, khô rời, có  góc cạnh.

Lọc nước sinh hoạt dân dụng, nước công nghiệp một cách hiệu quả.

Thêm vào so sánh