CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN SWATEC

Cảm ơn Quý khách hàng/ đối tác đã quan tâm và truy cập vào website của SWATEC. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng/ đối tác.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách SWATEC tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách hàng/ đối tác.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin với Quý khách hàng/ đối tác là vấn đề rất quan trọng với SWATEC. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý khách hàng/ đối tác tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của Quý khách hàng/ đối tác trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách/ đối tác có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách hàng/ đối tác đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết là ai nếu Quý khách hàng/ đối tác không đăng nhập vào tài khoản của mình.

I/ THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

SWATEC thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách hàng/ đối tác cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này. Liên quan đến đơn hàng, cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

SWATEC sẽ dùng thông tin của Quý khách hàng/ đối tác đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của Quý khách hàng/ đối tác.

SWATEC sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách hàng/ đối tác; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu Quý khách hàng/ đối tác không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

SWATEC có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho Quý khách hàng/ đối tác. Ví dụ: cho đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp.

Chi tiết đơn đặt hàng của Quý khách hàng/ đối tác được SWATEC lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, Quý khách hàng/ đối tác có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. Tại đây, Quý khách hàng/ đối tác sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin đã đặt theo dõi dài hạn.

Quý khách hàng/ đối tác cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. SWATEC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

SWATEC có thể dùng thông tin cá nhân của Quý khách hàng/ đối tác để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách hàng/ đối tác có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

II/ BẢO MẬT:

SWATEC có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Quý khách hàng/ đối tác.

SWATEC khuyến cáo Quý khách hàng/ đối tác không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng Email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý khách hàng/ đối tác có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin qua Internet hoặc Email.

Quý khách hàng/ đối tác tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, SWATEC sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website này được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam và Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

III/ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC:

Quý khách hàng/ đối tác có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu SWATEC sửa lại những sai sót trong dữ liệu mà không mất phí. Bất cứ lúc nào Quý khách hàng/ đối tác cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị.